پله پیچ گرد

سپتامبر 15, 2019
پله پیچ

پله پیچ

پله پیچ پله پیچ : پله هایی که از لحاظ بصری به شکل گرد و یا منحنی باشند را پله های گرد می نامند. محور اصلی […]